O programie

Lokalizacja Przyjazna Kierowcom (LPK) to program, którego celem jest usprawnienie funkcjonowania łańcuchów dostaw na styku obszarów transportu i magazynowania.

Poprzez sprawdzone narzędzia pomagamy lokalizacjom logistycznym: magazynom, zakładom produkcyjnym, sklepom detalicznym itp. w lepszej i łatwiejszej współpracy kierowców samochodów ciężarowych oraz pracowników magazynów i innych lokalizacji logistycznych. Oferujemy Dobre Praktyki, Audyty Konsultacyjne, System Navigor, a wreszcie – Program Certyfikacji.

Dlaczego warto?

ZAKOMUNIKUJESZ, ŻE TWOJA LOKALIZACJA JEST DOBRYM ADRESEM

KIEROWCY BĘDĄ CHĘTNIEJ WYBIERAĆ TWOJĄ LOKALIZACJĘ

PODNIESIESZ POZIOM BEZPIECZEŃSTWA

POPRAWISZ WSPÓŁPRACĘ

USPRAWNISZ PROCESY

OSZCZĘDZISZ CZAS

Poziomy Certyfikacji

POZIOM PIERWSZY – 1 gwiazdka

Profil lokalizacji w systemie NAVIGOR

Lokalizacja zakłada swój profil w Systemie NAVIGOR, dzięki czemu wszystkie niezbędne instrukcje i wskazówki na temat obowiązujących procedur są dostępne dla Kierowcy. Aktywnie zarządzany wpis do NAVIGORA uprawnia do posługiwania się pierwszą gwiazdką oraz tytułem Lokalizacja Przyjazna Kierowcom.

POZIOM DRUGI – 2 gwiazdki

Audyt

Przeprowadzany jest audyt sprawdzający procedury obsługi Kierowców w danej lokalizacji. Druga gwiazdka jest przyznawana, za bardzo dobre wyniki audytu oraz brak uwag dotyczących bezpieczeństwa kierowców lub naruszeń ich godności osobistej.

ETAP TRZECI – 3 gwiazdki

Usprawnienia

Wdrożenie rekomendacji z audytu i dalsze dobre opinie w Systemie NAVIGOR pozwalają na osiągnięcie trzeciej gwiazdki.

ETAP CZWARTY – 4 gwiazdki

Innowacje

Podsumowanie rocznej współpracy, zebranie ocen z NAVIGORA oraz trzy wprowadzone innowacje. Innowacje są uznawane za ważne niezależnie od ich wartości materialnej. Ważne jest, by realnie poprawiały warunki współpracy z kierowcami i przewoźnikami. Zwieńczeniem tego etapu jest przyznanie czwartej gwiazdki.

ETAP PIĄTY – 5 gwiazdek

Krótki czas obsługi Kierowcy

Piąta gwiazdka. Oceniana firma zgłasza, iż czas załadunku bądź rozładunku nie przekracza 2 godzin dla co najmniej 90% operacji.

ETAP SZÓSTY – 6 gwiazdek

Doskonała obsługa Kierowcy

Szósta gwiazdka. Informacje napływające poprzez NAVIGORA są w większości pozytywne, a ewentualne uwagi są analizowane i w razie rzeczywistego problemu są uwzględniane. Czas załadunku i rozładunku nie przekracza 1 godziny dla co najmniej 90% operacji.

ETAP PIERWSZY – 1 gwiazdka

Profil lokalizacji w systemie NAVIGOR

Lokalizacja zakłada swój profil w Systemie NAVIGOR, dzięki czemu wszystkie niezbędne instrukcje i wskazówki na temat obowiązujących procedur są dostępne dla Kierowcy. Aktywnie zarządzany wpis do NAVIGORA uprawnia do posługiwania się pierwszą gwiazdką oraz tytułem Lokalizacja Przyjazna Kierowcom.

ETAP DRUGI – 2 gwiazdki

Audyt

Przeprowadzany jest audyt sprawdzający procedury obsługi Kierowców w danej lokalizacji. Druga gwiazdka jest przyznawana, za bardzo dobre wyniki audytu oraz brak uwag dotyczących bezpieczeństwa kierowców lub naruszeń ich godności osobistej.

ETAP TRZECI – 3 gwiazdki

Usprawnienia

Wdrożenie rekomendacji z audytu i dalsze dobre opinie w Systemie NAVIGOR pozwalają na osiągnięcie trzeciej gwiazdki.

ETAP CZWARTY – 4 gwiazdki

Innowacje

Podsumowanie rocznej współpracy, zebranie ocen z NAVIGORA oraz trzy wprowadzone innowacje. Innowacje są uznawane za ważne niezależnie od ich wartości materialnej. Ważne jest, by realnie poprawiały warunki współpracy z kierowcami i przewoźnikami. Zwieńczeniem tego etapu jest przyznanie czwartej gwiazdki.

ETAP PIĄTY – 5 gwiazdek

Krótki czas obsługi Kierowcy

Piąta gwiazdka. Oceniana firma zgłasza, iż czas załadunku bądź rozładunku nie przekracza 2 godzin dla co najmniej 90% operacji.

ETAP SZÓSTY – 6 gwiazdek

Doskonała obsługa Kierowcy

Szósta gwiazdka. Informacje napływające poprzez NAVIGORA są w większości pozytywne, a ewentualne uwagi są analizowane i w razie rzeczywistego problemu są uwzględniane. Czas załadunku i rozładunku nie przekracza 1 godziny dla co najmniej 90% operacji.

Dlaczego my?

Logo ECR Polska - Efficient Consumer Response

Lokalizacja Przyjazna Kierowcom (LPK) powstała w wyniku rozwoju kilku pomniejszych projektów, które dotyczą warunków pracy kierowców zawodowych i mają za zadanie zapobiegać dalszemu ich odchodzeniu z zawodu oraz zwiększyć poziom bezpieczeństwa na drogach. Jego głównym twórcą i operatorem jest organizacja non-profit ECR Polska.

ECR Polska to organizacja non-profit zrzeszająca firmy z sektora FMCG – detalistów, dystrybutorów i producentów, a także dostawców rozwiązań i usług (IT, logistyka, dane).
Dla swoich członków ECR stanowi neutralną, pozbawioną ducha konkurencji, platformę współpracy, dając możliwość wymiany doświadczeń i współdziałania dla zwiększenia wydajności w całym łańcuchu wartości, w myśl koncepcji ECR (Efficient Consumer Response – Wydajnej Reakcji na Potrzeby Konsumentów). Innymi słowy ECR umożliwia swoim członkom współpracę, której celem jest lepiej, szybciej i taniej zaspokoić potrzeby konsumentów.
Celem ECR Polska od samego początku jest usprawnianie funkcjonowania łańcuchów logistycznych.

Nasze wieloletnie doświadczenie w tym obszarze pozwoliło dostrzec istotny problem branży. Podstawowe ogniwo sprawnych operacji – Kierowca – jest zazwyczaj pomijany w planach rozwoju sektora. Rzadko która organizacja w Polsce skupia się na kompleksowej poprawie warunków pracy Kierowcy, próbując przeciwstawić się narastającej erozji w tym obszarze.
ECR Polska, będąc organizacją non-profit, posiadająca legitymację niezależnego eksperta branży logistycznej, postanowiła stanąć na przeciw takiej rzeczywistości. Z tego powodu zaangażowaliśmy się w rozwój dwóch współdziałających ze sobą produktów: Program LPK oraz Navigor. Oba mają wspólny cel: sprawić, by praca kierowcy stała się prostsza, przyczyniając się tym samym do zwiększenia efektywności łańcuchów logistycznych.

Nagrodzeni

24 października 2023 podczas uroczystej gali, po raz pierwszy wręczyliśmy wyróżnienia Lokalizacja Przyjazna Kierowcom na poziomie pierwszej gwiazdki LPK. Wszystkim wyróżnionym gratulujemy troski i dbałości o kierowców! Więcej w artykule: WRĘCZONE WYRÓŻNIENIA LPK!)

Pierwsi laureaci wyróżnienia Lokalizacja Przyjazna Kierowcom to:

 
@ 2024 Navigor